אודות

אביב פנימייה חינוכית הוא בית לחיים.

הדייר הוא המרכז כשהשאיפה היא להעניק לו איכות חיים ברמה גבוהה, ולקדמו עד כמה שאפשר במסגרת יכולתו.

העיקרון המנחה אותנו הוא "עקרון האושר":

שכל דייר יגיע אל האושר הפנימי שלו במסגרת היכולות שלו ובמסגרת המסוגלות שלו.

"החיוך הוא יקר וניתן בחינם…"

2small