תהליך הקבלה למסגרת

מעון אביב בבעלות פרטית בפיקוח האגף למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה.

תהליך הקבלה למסגרת מתחיל בוועדת השמה מחוזית (רשות מוניציפלית) דרכם אנו מקבלים הפנייה למעוננו. 

נקבעת וועדת קבלה שחבריה הם צוות רב מקצועי של המעון בשיתוף משפחת הדייר/ת או אפוטרופוס, ועו״ס קהילה.

במידה ונמצא שהדייר/ת מתאים לפרופיל המעון, מתחיל תהליך הקליטה.